Alexander von Humboldt-Foundation:

Aktualności

2015 03 10 184318

Miło nam poinformować, że we wtorek, 10 marca 2015 roku, w dniu święta Uniwersytetu Opolskiego i jego 21 rocznicy istnienia, władze uczelni wyróżniły tytułem doktora honorowego wybitnego germanistę naszego kolegę, aktywnego członka i Przewodniczącego Warszawskiego Oddziału SHP – Profesora Franciszka Gruczę.

Profesor jest emerytowanym pracownikiem Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej na Wydziale Lingwistyki Stosowanej UW. Do jego zainteresowań naukowych należą: germanistyka, glottodydaktyka, lingwistyka, translatoryka i językoznawstwo niemieckie.

Laudatorką jego przewodu doktorskiego była Profesor Maria Katarzyna Lasatowicz z Uniwersytetu Opolskiego. Wyjaśniła zebranym w Auli Błękitnej gościom, że Profesor Grucza stworzył podwaliny lingwistyki stosowanej, glottodydaktyki oraz nadał im rangę samodzielnych dyscyplin naukowych.

Wszyscy mówcy przedstawiali Profesora jako wybitnego, cieszącego się międzynarodową sławą wychowawcę dwóch pokoleń germanistów i promotora 40 doktorów.

Sam Profesor wygłosił wykład „O rzeczywistych językach ludzkich, lingwistyce i germanistyce”, w którym przybliżył słuchaczom skomplikowane problemy lingwistyki. Mówił, że nie ma człowieka bez języka i języka bez człowieka.

Koledze Profesorowi składamy serdeczne gratulacje!

grucza dhc 1

Grucza dhc 3

Grucza dhc 5

Joomla Templates by Joomla51.com