Alexander von Humboldt-Foundation:

Aktualności

nominacja profesora justynskiegoPrezes Rady Ministrów Ewa Kopacz powołała z dniem 1 października 2015 r. Profesora Tomasza Justyńskiego, Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, w skład Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego.

Wręczając akty nominacyjne na uroczystym, plenarnym posiedzeniu Komisji w dniu 29 października w Warszawie nowym członkom Komisji Minister Sprawiedliwości Borys Budka powiedział: „Cieszę się, że przyjęliście Państwo to zobowiązanie. Jestem przekonany, że Komisja będzie pracować nad dobrymi rozwiązaniami dla prawa cywilnego korzystając ze swojego doświadczenia i wiedzy”.

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego, w skład której wchodzą najwybitniejsze autorytety prawa cywilnego, pracuje przede wszystkim nad projektem nowego Kodeksu cywilnego. Ma on w przyszłości zastąpić ten z 1964 r., w wielu aspektach już nie najlepiej dopasowany do nowych realiów społeczno-gospodarczych. Oprócz tego opracowuje akty prawne niezbędne ze względu na obowiązki implementacyjne wynikające z dyrektyw Unii Europejskiej.

Przewodniczący Oddziału Toruńskiego SHP Prof. Tomasz Justyński zajmuje się prawem cywilnym (w tym prawem rzeczowym, prawem odpowiedzialności odszkodowawczej, prawem rodzinnym i prawem spadkowym). Jest Kierownikiem Katedry Prawa Cywilnego i Rodzinnego UMK.

 

Joomla Templates by Joomla51.com