Alexander von Humboldt-Foundation:

Aktualności

prof aleksandra krygier stojalowskaZ głębokim żalem informujemy, że 17 listopada pożegnaliśmy zmarłą w wieku 92 lat Prof. dr hab. n. med. Aleksandrę Krygier-Stojałowską, wybitnego patologa i nauczyciela akademickiego.

Urodziła się 3 października 1923 r. w Ryczywole (powiat Oborniki Wlkp.). Studia medyczne rozpoczęła w Poznaniu, ale pod ich koniec przeniosła się do Szczecina, gdzie ukończyła je w 1952 r. W 1951 r. uzyskała stopień kandydata nauk medycznych (doktorat) za pracę „Kwasy nukleinowe w niektórych nowotworach układu nerwowego obwodowego” i w tym samym roku rozpoczęła pracę w Katedrze Anatomii Patologicznej Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Tytuł specjalisty w zakresie anatomii patologicznej uzyskała w 1959 roku.

Zorganizowała Pracownię Patologii Komórki, gdzie rozpoczęła badania kwasów nukleinowych w komórkach m. in. za pomocą cytofotometru własnej konstrukcji. Habilitowała się w zakresie badań cytochemicznych i cytofotometrycznych fibroblastów w hodowli tkanek w 1962 r., a w 1972 r. uzyskała tytuł profesora nadzwyczajnego. W latach 1970-86 była zastępcą dyrektora Instytutu Biostruktury. W latach 1983-1996 była kierownikiem Zakładu Patologii Komórki PAM, a przez dwie kadencje (1974-1981) była Prorektorem PAM ds. nauki. W 1989 r. została profesorem zwyczajnym.

Aktywnie działała w Polskim Towarzystwie Histochemików i Cytochemików, stając się jego prezesem w latach 1976-1986 i otrzymując godność członka honorowego oraz tytuł Bene meritus.

Po nawiązaniu kontaktu z jednym z najlepszych specjalistów w zakresie cytofotometrii prof. W. Sandritterem wyjeżdżała trzykrotnie na staże do Niemiec. Drugi wyjazd w 1959 r. na Uniwersytet we Frakfurcie nad Menem nastąpił po uzyskaniu stypendium Fundacji im. Aleksandra Humboldta. Była pierwszym polskim stypendystą Fundacji Humboldta po II wojnie światowej. W 1973 r. uzyskała ponownie stypendium i przebywała w Instytucie Aschoffa na Uniwersytecie we Freiburgu.

Jest współautorką 3 podręczników akademickich oraz promotorem 12 prac doktorskich. Dorobek publikacyjny Prof. Krygier-Stojałowskiej w bazie Scopus liczy 45 artykułów i referatów konferencyjnych.

W 1965 poślubiła prof. Kazimierza Stojałowskiego, organizatora i kierownika Zakładu Patomorfologii Klinicznej i późniejszego doktora honoris causa PAM. Przeszła na emeryturę w 1994 ale pracowała na części etatu do roku 2000.

Prof. Krygier-Stojałowska była odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Joomla Templates by Joomla51.com