Alexander von Humboldt-Foundation:

Aktualności

bogacz roman

W dniu 3 kwietnia 2018 roku, jeden z założycieli i pierwszych Prezesów Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia Societas Humboldtiana Polonorum. 

Prof. Bogacz był wybitnym specjalistą w dziedzinie budowy i eksploatacji maszyn i systemów transportowych, autorem wielu cennych publikacji naukowych i ekspertyz przemysłowych, laureatem prestiżowych nagród i wyróżnień, profesorem wizytującym w wielu zagranicznych uczelniach, członkiem komitetów naukowych uznanych czasopism i konferencji oraz stowarzyszeń, założycielem Polskiego Towarzystwa Symulacji Komputerowych, kierownikiem zespołów badawczych w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie i na Politechnice Krakowskiej. Jego wieloletnia współpraca z ośrodkami naukowymi i akademickimi w Niemczech zaowocowała, między innymi, polsko-niemieckimi spotkaniami naukowymi w zakresie mechaniki stosowanej, które cieszyły się dużym zainteresowaniem w latach 1991-2000.


prof. dr hab. Roman Bogacz

Joomla Templates by Joomla51.com