Alexander von Humboldt-Foundation:

Aktualności

shp logo 200px

Z przyjemnością informujemy, że nasz Kolega, profesor Arkadiusz Wudarski do listy swoich stopni naukowych dołączył habilitację z zakresu niemieckiego prawa cywilnego, europejskiego prawa prywatnego oraz komparatystyki prawa. Kolokwium habilitacyjne odbyło się 31 stycznia 2018r. na Uniwersytecie w Hamburgu. Transgraniczne przyznawanie stopni naukowych w zakresie prawa, szczególnie cywilnego, jest wydarzeniem wyjątkowym, ponieważ system prawny co do zasady ma charakter narodowy ― wiele wskazuje na to, że to była pierwsza habilitacja obcokrajowca po II Wojnie Światowej z zakresu niemieckiego prawa cywilnego. Kolega Wudarski od 2010 roku piastuje profesurę w zakresie Polskiego i Europejskiego Prawa Prywatnego oraz Komparatystyki Prawa na Uniwersytecie Europejskim Viadrina.

W imieniu wszystkich członków SHP serdeczne gratulacje składa Zarząd Główny.

Joomla Templates by Joomla51.com