Alexander von Humboldt-Foundation:

Aktualności

dsc 01181 366x243

W dniu 18 I 2018 r. profesor dr hab. Bogusław Buszewski otrzymał tytuł doktora honoris causa Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego.Ceremonia nadania tytułu przebiegła w uroczystej oprawie, w asyście warty honorowej w historycznych mundurach studentów Szkoły Podchorążych w Warszawie, z udziałem rektora-komendanta WAT płk dr hab. inż. Tadeusza Szczurka i innych przedstawicieli władz uczelni oraz licznie przybyłych gości ze świata nauki, polityki i przemysłu, a także członków najbliższej rodziny. Promotorem w przewodzie był profesor dr hab. inż. Krzysztof Czupryński, który w swojej laudacji określił dorobek naukowy profesora Buszewskiegojako wybitny. Podkreślił też interdyscyplinarny charakter jego badań naukowych łączących zagadnienia z pogranicza chemii fizycznej, chemii medycznej i chemii analitycznej, a także osiągnięcia dydaktyczne mierzone kilkudziesięcioma wypromowanymi doktorami i kilkunastoma habilitacjami przygotowanymi pod jego kierunkiem oraz znaczące sukcesy na polu organizacji badań i ich wdrażania.

W swoim podziękowaniu profesor Buszewski podkreślił, że odbiera wyróżnienie z dumą, wdzięcznością, szacunkiem i pokorą, do czego skłania go świadomość, że za jego osiągnięciami tkwi nie tylko jego własna ciężka i systematyczna praca, ale też możliwość współpracy i korzystania z dorobku i wsparcia innych ludzi --- mistrzów, kolegów i współpracowników. „My, uczeni —mówił — ciągle poszukujemy swojego miejsca, by zaspokoić ciekawość w odsłanianiu tajemnic tego świata, w poszukiwaniu prawdy. […] Spoczywa jednakże na nas duża odpowiedzialność, odpowiedzialność za prezentację wyników, głoszonych tez i poglądów oraz podejmowanie kontrowersyjnych, nieraz niepopularnych decyzji. Odpowiedzialność za młode pokolenie […].”

Po zakończeniu części oficjalnej ceremonii nowego doktora honoris causa długo otaczało grono przyjaciół, uczniów i współpracowników pragnących osobiście przekazać mu swoje gratulacje i powinszowania.

Do tych gratulacji i życzeń, imieniem całej społeczności stypendystów Fundacji Alexandra von Humboldta zrzeszonych w Societas Humboldtiana Polonorum  dołącza gorące powinszowania Zarząd Główny SHP.   

http://www.wat.edu.pl/aktualnosci/profesor-boguslaw-buszewski-honorowym-doktorem-wat/

img 4442a

img 4164a

Joomla Templates by Joomla51.com