Alexander von Humboldt-Foundation:

Aktualności

HC BB39W ten sposób uczelnia ta uczciła wybitnego chemika o światowym rozgłosie, twórcę polskiej szkoły chromatografii, związanemu od wielu lat współpracą naukową z Wydziałem Biotechnologii i Nauk o Żywności tego Uniwersytetu, a także członka i prezesa SHP przez okres dwóch kadencji (2007-2013).

Promotorem przewodu był prof. dr hab. Inż. Czesław Wawrzeńczyk, a laudację wygłosiła Pani Dziekan Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności prof. Anna Czubaszek. Mówcy podkreślili ogromny dorobek naukowy Laureata, jego wszechstronność i pasję badawczą połączone z zdolnościami organizacyjnymi i dydaktycznymi. Pod jego skrzydłami wypromowało się 38 doktorantek i doktorantów, 7 kolejnych przygotowuje się do tego kroku, a o jego zdolnościach organizacyjnych może świadczyć powstanie i rozwój Centrum Edukacyjno-Badawczym Metod Separacyjnych i Bioanalitycznych BioSep, którym kieruje w ramach Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK w Toruniu.

W swoim wykładzie inauguracyjnym poświęconym prawdzie i jej znaczeniu (nie tylko w nauce) powiedział:
Szukałem prawdy, przybliżając swoją wiedzę i umiejętności do interpretacji tego, co obserwowałem, bo przecież praca naukowca eksperymentatora polega na interpretacji tego, co obserwuje.(zob. http://www.glos.upwr.edu.pl/aktualnosci/48383/doktorat_honoris_causa_dla_prof_boguslawa_buszewskiego.html

Naszemu znakomitemu Koledze i Przyjacielowi w imieniu społeczności byłych polskich stypendystów Fundacji Aleksandra von Humboldta serdecznie gratulujemy i życzymy wielu dalszych osiągnięć i sukcesów, nie tylko naukowych.

HC BB41

Prof. Cz. Wawrzeńczyk , B. Buszewski, T. Trziszka,  A. Czubaszek. 

 

HC BB4HC BB49

HC BB

Joomla Templates by Joomla51.com