Alexander von Humboldt-Foundation:

Aktualności

2019 Komunikat spotkanieW dniu 14 marca w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie w ramach cyklu Polsko-Niemieckie Spotkania Naukowe. Referat pod tytułem „Artificial Intelligence and Neurocognitive Technologies” wygłosił Prof. dr hab. Włodzisław Duch z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tematem wykładu było określanie charakterystycznych cech (fingerprints) wybranych obszarów ludzkiego mózgu na podstawie pomiaru sygnałów elektrycznych na powierzchni czaszki, pomiarów pola magnetycznego lub badania aktywności mózgu za pomocą rezonansu magnetycznego. Badania te otwierają nowe możliwości w diagnostyce i leczeniu różnych schorzeń mózgu. Odkrywanie związków pomiędzy stanami mentalnymi a sygnałami elektromagnetycznymi może również pozwolić w przyszłości na aktywne stymulowanie działalności mózgu. Referat wzbudził duże zainteresowanie warszawskiego środowiska naukowego. W dyskusji podkreślano nowoczesność i społeczną wagę badań prowadzonych w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK pod kierownictwem prof. Ducha.

Przed referatem prowadzący spotkanie Profesor Adam Borkowski przedstawił ramowy program spotkań w bieżącym roku:

• 13 czerwca – prof. Hanns-Christian GUNGA, Uniwersytet Charité, Berlin, medycyna kosmiczna (referat w języku angielskim);
• 17 października – prof. Sabine DŐRING, Uniwersytet w Tybindze, filozofia uczuć (referat w języku niemieckim);
• 12 grudnia – prof. Katarzyna MARCINIAK, Uniwersytet Warszawski, mity greckie (referat w języku polskim).

Zdjęcie: Ambasada Niemiec

2019 Komunikat spotkanie

Joomla Templates by Joomla51.com