Alexander von Humboldt-Foundation:

Miło nam poinformować, że w grupie wybitnych uczonych, którzy w dniu 24 października br. odebrali z rąk Prezydenta RP nominacje profesorskie znaleźli się także humboldtczycy:


Marian Jaskuła – Wydział Chemii UJ - w zakresie nauk chemicznych
(stypendium: 1987, RWTH AAchen bei Prof. J. Krüger).
Członek SHP i sekretarz generalny.

Jan Sładkowski - Uniwersytet Śląski w Katowicach – zakresie nauk fizycznych
(stypendium: 1992, Uni Bielefeld, I. f. Theor. Physik bei Prof. R. Kogerler).

Wśród osób, które w dniu 21 listopada b.r. otrzymały z rąk Prezydenta RP nominacje profesorską jest także humboldtczyk

Marek Izydorek - Politechnika Gdańska - w zakresie nauk matematycznych
(stypendium: 1999 Uni Rostock bei Prof. K. Rybakowski)

Serdecznie gratulujemy!

Joomla Templates by Joomla51.com