Alexander von Humboldt-Foundation:

Prof. dr hab. inż. Michała Kleiber prezes Polskiej Akademii Nauk i jeden z najwybitniejszych polskich uczonych w zakresie nowoczesnej mechaniki konstrukcji i materiałów oraz zastosowań współczesnych technik komputerowych w różnorodnych obszarach nauki i techniki został uhonorowany przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy nadaniem godności doktora honoris causa.

Uroczystość odbyła się 24 kwietnia 2012 r.. Więcej można przeczytać po adresem: http://www.ukw.edu.pl/strona/doktorat_honoris_causa/honoris_causa_ukw/12359/michal_kleiber_doktor_honorowy_ukw

Prof. Kleiber jest humboldtczykiem a swoje stypendium odbywał w 1975 r. w Institut für Statik und Dynamik der Universität in Stuttgart pod opieka Prof. Johna H.Argyrisa.

Serdecznie gratulujemy!

Joomla Templates by Joomla51.com