Alexander von Humboldt-Foundation:

 Kongres odbył się w Warszawie w dniach 21-24 czerwca 2007 roku i uczestniczyło w nim ok. 250 osób w tym 130 Humboldtczyków Gośćmi kongresu byli m.in. prof. Wolfgang Frühwald prezydent Fundacji Humboldta oraz dr Georg Schütte sekretarz generalny Fundacji. W trakcie uroczystości otwarcia Kongresu co miało miejsce na Zamku Królewskim w Warszawie wręczone zostały Medale SHP. Otrzymali je: Ryszard Grz??lewicz (posthum), Bogusław Janiszewski (posthum), Stefan Kowalski, Tadeusz Trziszka oraz Witold Małachowski. W dniu 22.06.07 Medal wręczono ambasadorowi RFN Panu dr Reinhardowi Schweppe.

W ramach kongresu miała miejsce Sekcja Młodych Badaczy do której zgłosiło się 34 uczestników. Nagrody za najlepsze referaty w sekcjach Mistrz-Uczeń (miesięczne stypendium w Niemczech ufundowane przez DAAD) oraz wyróżnienia za prezentacje posterowe (nagrody rzeczowe ufundowane przez Firmę Perlan Technologies) otrzymali:

Sekcje Mistrz-Uczeń:
dr Grzegorz Sulka (UJ Kraków) - I nagroda za referat w Sekcji Nauk Przyrodniczych
dr Arkadiusz Żychliński (UAM Poznań) - I nagroda za referat w Sekcji Humanistycznej

Wyróżnienia za poster:
mgr inż. Marcin Masalski (Politechnika Wrocławska)
dr Andrea Miskufova (TU Kosice)
dr Lidia Polkowska-Kowalczyk (Instytut Biochemii PAN Warszawa)
mgr Katarzyna Strzała-Osuch (WSZ Kwidzyn)

W dniu 23 czerwca 2007 r. odbyło się także Walne Zebranie Członków SHP, które wybrało nowy Zarząd Główny. Na prezesa ZG wybrany został kol. Bogusław Buszewski (UMK Toruń). W najbliższym czasie postaramy się przygotować i zamieścić obszerniejsze sprawozdanie.

Program Kongresu znajduje się tutaj.

zdjecie 01 zdjecie 02 zdjecie 03

Joomla Templates by Joomla51.com