Alexander von Humboldt-Foundation:

Aktualności

324533 TS2N IMG 8674 82
Uniwersytet Jagielloński uhonorował prof. Andrzeja Zolla, byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego (1993-1997) i Rzecznika Praw Obywatelskich IV kadencji (2000-2006) , tytułem profesora honorowego. Godność ta została przyznana m. in. za wkład do nauki prawa karnego, za wkład w tworzenie i rozwój krakowskiej szkoły prawa karnego, działalność publiczną, a także za niezłomną obronę zasad państwa prawnego i demokratycznych wartości w życiu publicznym.
Uroczystość odbyła się w dniu 27.11.2018 w Collegium Maius.
Prof. Andrzej Zoll jest laureatem Nagrody Humboldta (2002).

Dziękując za zaszczytne wyróżnienie, prof. Andrzej Zoll przypomniał, że Polska świętuje w tym roku 100-lecie odzyskania niepodległości i 29-lecie obalenia systemu totalitarnego. Podkreślił, że od 1989 r. żyjemy w kraju, którego losy zależą od nas, od naszej mądrości, umiejętności patrzenia nie tylko z perspektywy własnego interesu, ale również z perspektywy dobra wspólnego. Wyraził przy tym zaniepokojenie współczesnymi podziałami politycznymi, które mogą stanowić zagrożenie dla dalszego rozwoju Polski. Odnosząc się do wprowadzanych obecnie zmian prawnych zaznaczył, że żadna wolność i żadne prawo nie może pozostawać w sprzeczności z godnością człowieka.

Serdecznie gratulujemy!

Więcej można przeczytać:
https://www.uj.edu.pl/wiadomosci/-/journal_content/56_INSTANCE_d82lKZvhit4m/10172/141345762

Krótkie nagranie wideo z tej ceremonii można zobaczyć pod adresem:
https://www.youtube.com/watch?v=hVgxNislICQ

Joomla Templates by Joomla51.com