Alexander von Humboldt-Foundation:

klanska mariaProfesor dr hab., Kierownik Zakładu Literatury Niemieckiej Instytutu Filologii Germańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, Przewodnicząca Komisji Historii i Kultury Żydów Polskiej Akademii Umiejętności, Członek Komisji Neofilologicznej Polskiej Akademii Umiejętności i Historycznoliterackiej Polskiej Akademii Nauk. W roku 2001 odznaczona nagrodą niemiecko-austriacką im. Johanna Gottfrieda Herdera dla uczonych reprezentujących nauki humanistyczne i artystów z krajów słowiańskich.

Więcej informacji

 

Joomla Templates by Joomla51.com