Alexander von Humboldt-Foundation:


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_myrssreader_scrolling_news/helper.php on line 45

Czytaj więcej...Zasady przejmowania patronatu SHP nad konferencjami naukowymi oraz dofinansowania udziału młodych naukowców w konferencjach naukowych ze środków SHP

A.    Patronat SHP:
1. Societas Humboldtiana Polonorum może na wniosek organizatorów objąć patronatem konferencję  naukową w dowolnej dziedzinie nauki.
2. Wyłączone z patronatu SHP są imprezy o charakterze politycznym, religijnym, propagandowym, rozrywkowym oraz handlowo-komercyjnym.
3. Decyzję o objęciu patronatem podejmuje Prezydium Zarządu Głównego SHP.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...Societas Humboldtiana Polonorum objęło patronatem międzynarodową konferencję naukową „Księga wieczysta w Europie XXI wieku", która odbyła się 16 czerwca 2014 r. na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...Societas Humboldtiana Polonorum objęło po raz drugi patronatem Międzynarodowe seminarium badawcze europejskiej komparatystyki prawa „IURA PRIVATA IN COMPARATIONE”. W seminarium wezmą udział stypendyści Fundacji Aleksandra von Humboldta z Polski i Niemiec. Seminarium odbędzie się 22 stycznia 2019 roku na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Progam znajduje się tutaj.

Czytaj więcej...

Joomla Templates by Joomla51.com