Alexander von Humboldt-Foundation:

 

Ledakowicz zdjecie 1

 

Prof. dr hab. Stanisław Ledakowicz – Prezes

Członek Założyciel SHP, Przewodniczący Oddziału Łódzkiego SHP w latach 2004-2011, organizator jednego z pierwszych Kollegów AvH w  Słoku k/Bełchatowa 27-28.05.2005 n.t. „New Technologies and Ethics in Medicine”. Profesor zwyczajny, kierownik katedry Inżynierii Bioprocesowej- Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska- Politechnika Łódzka.

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Więcej informacji

 

 

Palka Ryszard zdjecie

Prof. dr hab. Ryszard Pałka – Wiceprezes

W latach 1987-2005 pracownik Instytutu Maszyn Elektrycznych Uniwersytetu w Braunschweigu, Niemcy.

W latach 2008-2012 Prodziekan ds. Organizacji i Rozwoju Wydziału Elektrycznego Politechniki Szczecińskiej. W latach 2012-2016 Prorektor ds. Organizacji Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Od roku 2009 kierownik Katedry Elektroenergetyki i Napędów Elektrycznych; Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Członek Komitetu Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk.

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Więcej informacji

 

 

wudarski arkadiusz

Prof. dr Arkadiusz Wudarski– Wiceprezes

Profesor, dr nauk prawnych, kierownik Katedry Polskiego i Europejskiego Prawa Prywatnego oraz Komparatystyki Prawa na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz Katedry Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego na Uniwersytecie Zielonogórskim, członek Rady Programowej czasopism „Rejent" oraz "Comparative Law Review".

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej informacji

 

 

A Strasburger small

Prof. dr hab. Aleksander Strasburger– Sekretarz Generalny

Dr hab. nauk matematycznych, em. profesor i Kierownik Katedry Zastosowań Matematyki w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Przez wiele lat zatrudniony w Katedrze Metod Matematycznych Fizyki na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie pracuje w  Instytucie Matematyki i Kryptologii Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Współorganizator wielu konferencji naukowych w zakresie matematyki, fizyki matematycznej i ekonomii matematycznej.

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej informacji

 

 

miszalski zbigniew

Prof. dr hab. Zbigniew Miszalski – Skarbnik 

Profesor dr hab. nauk biologicznych, Małopolskie Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk, Zastępca Przewodniczącego II Wydziału Nauk Biologicznych i Rolniczych, Komitet Fizjologii, Genetyki i Hodowli Roślin.

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Więcej informacji

 

 

prof nicpon

Prof. dr hab. Józef Nicpoń – Członek Zarządu

Prof. zwyczajny dr hab. dr h.c., lekarz weterynarii, Dyrektor Centrum Diagnostyki Eksperymentalnej i Innowacyjnych Technologii Biomedycznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu; Kierownik projektu NCB i R Demonstrator+ - opracowanie wyrobów medycznych na bazie homogenatu z komórek macierzystych z poroża jelenia.

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej informacji

 

 

sekowski andrzej

Prof. dr hab. Andrzej Sękowski – Członek Zarządu

Kierownik Katedry Psychologii Różnic Indywidualnych. Wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Członek Rady Naukowej Instytutu Psychologii PAN. Redaktor czasopism naukowych. Uczestniczy w pracach Rady Naukowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. W latach 2005-2012 pełnił funkcję Dziekana Wydziału Nauk Społecznych KUL. 

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Więcej informacji 

 

 

Steinborn zdjecie

Prof. dr hab. Sławomir Steinborn – Członek Zarządu

Profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany nauk prawnych (specjalność prawo karne procesowe), kierownik Zakładu Kryminalistyki i Prawa Dowodowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Więcej informacji

 

 

Jarosław Wenta

Prof. dr hab. Jarosław Wenta - Członek Zarządu
Profesor w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (historia średniowieczna i nauki pomocnicze historii), kierownik Centrum Mediewistycznego. Członek korpusu ekspertów Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Państwowego Instytutu Badawczego OPI, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Autor około 190 publikacji[4], w tym autor, współautor, wydawca lub współwydawca 15 książek.

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Więcej informacji

 

 

Joomla Templates by Joomla51.com